Po powrocie z wyjazdu studialnego do Trondheim i Oslo w dniu 19 października 2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd oraz zebranie informacji uzyskanych na temat technologii zastosowanych w odwiedzonych budynkach niemal-zero energetycznych. W trakcie spotkania omówiono dalsze prace w ramach pakietów roboczych projektu oraz przedstawiono wytyczne na temat możliwości modernizacji dwóch wybranych budynków do… Czytaj dalej


W dniach 11 – 14 października 2015 r. odbyła się wizyta studialna na Uniwersytecie NTNU w Trondheim oraz w Instytucie Badawczym SINTEF w Oslo. W trakcie  pobytu na Uniwersytecie NTNU odbyło się seminarium na temat budynków nZEB. Prelegentami byli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, NZEB Centre, NTNU i SINTEF. W trakcie wizyty w Oslo odbyła się praktyczna część seminarium – wizyta techniczna… Czytaj dalej


W dniu 15 września 2015 r. odbyło się spotkanie kick-off projektu KODnZEB. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy organizacyjne, przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań poszczególnych pakietów roboczych WP1 – WP6 w okresie od maja do sierpnia, omówiono program wyjazdu studyjnego do Trondheim, zaprezentowano propozycje logotypu projektu oraz przedstawiono plan zadań realizowanych w poszczególnych pakietach WP1 – WP6.… Czytaj dalej


W maju odbyło się spotkanie przed uruchomieniem projektu. W trakcie jego trwania przedstawiono wszystkie problemy organizacyjne związane z uruchomieniem projektu oraz ustalono podział prac przygotowawczych do uruchomienia projektu oraz przygotowaniem umowy partnerskiej pomiędzy Politechniką Warszawską i Uniwersytetem NTNU.… Czytaj dalej