W dniu 15 września 2015 r. odbyło się spotkanie kick-off projektu KODnZEB. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy organizacyjne, przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań poszczególnych pakietów roboczych WP1 – WP6 w okresie od maja do sierpnia, omówiono program wyjazdu studyjnego do Trondheim, zaprezentowano propozycje logotypu projektu oraz przedstawiono plan zadań realizowanych w poszczególnych pakietach WP1 – WP6.… Czytaj dalej


W maju odbyło się spotkanie przed uruchomieniem projektu. W trakcie jego trwania przedstawiono wszystkie problemy organizacyjne związane z uruchomieniem projektu oraz ustalono podział prac przygotowawczych do uruchomienia projektu oraz przygotowaniem umowy partnerskiej pomiędzy Politechniką Warszawską i Uniwersytetem NTNU.… Czytaj dalej