Finansowanie projektów geotermalnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było głównym tematem spotkania Zarządu NFOŚiGW z dziennikarzami 22 marca br. w Zakopanem. Konferencja prasowa odbyła się przy okazji wyjazdu studyjnego dla mediów do Geotermii Podhalańskiej, której Narodowy Fundusz jest głównym akcjonariuszem. W Zakopanem z przedstawicielami prasy, radia, telewizji i branżowych portali internetowych spotkali… Read More


Dotacje i pożyczki przewidział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pierwszego w tym roku naboru do programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”. W sumie do rozdysponowania jest ponad 7,7 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 3 kwietnia do końca października br. Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami… Read More


Finansowanie projektów geotermalnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było głównym tematem spotkania Zarządu NFOŚiGW z dziennikarzami 22 marca br. w Zakopanem. Konferencja prasowa odbyła się przy okazji wyjazdu studyjnego dla mediów do Geotermii Podhalańskiej, której Narodowy Fundusz jest głównym akcjonariuszem. W Zakopanem z przedstawicielami prasy, radia, telewizji i branżowych portali internetowych spotkali… Read More


Już 11 państw Unii Europejskiej wykorzystuje więcej energii ze źródeł odnawialnych, niż przewidywały ich cele na 2020 rok. Większość z nich to kraje porównywalnie lub mniej zamożne od Polski. Na wschód od Renu nie pozostał nam już żaden sojusznik w walce przeciw „zielonemu” kierunkowi rozwoju energetyki. W 2015 roku udział „zielonej” energii w zużyciu ogółem… Read More


Budynki odpowiadają za ponad 40 proc. zużycia energii w Europie, a niemal 75 proc. z nich charakteryzuje się niską efektywnością energetyczną, która oceniana jest na podstawie modelowania i symulacji energetycznej – czytamy w raporcie analizującym budynki biurowe w Polsce opracowanym przez firmy Skanska, Go4Energy i Cushman & Wakefield, W zakresie projektu przeanalizowano dane z 20… Read More


Od 3 kwietnia do 29 grudnia br. NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”. Planowana łączna alokacja środków dla naboru na 2017 r. to 200 tys zł. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji… Read More


Targi Elektro technika i Światło 2017 odbyły się w dniu 22 marca 2017 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie. W ramach targów odbyła się konferencja, na której w dwóch częściach omawiano zagadnienia efektywności energetycznej budynków. W części pierwszej omawiano  budynki pasywne, niskoenergetyczne i o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię.  W ramach upowszechniania wyników projektu KODnZEB omówiono następujące… Read More


10 marca 2017 br. Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. W jego ramach zostanie przeprowadzona gruntowna termomodernizacja obiektu, w tym ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymiana stolarki… Read More


W dniach 10 – 15 marca 2017 odbyło się Sympozjum „Szkoła Budownictwa Ekologicznego” 2017 organizowane przez dr hab. inż. Dariusza Heima z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W trakcie sympozjum omawiano zagadnienia i problemy związane z budownictwem niemal zero-energetycznym oraz omawiano przykłady modernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu niemal zero-energetycznego, które opracowano… Read More


W Zakopanem w dniach 23-24 marca 2017 r. odbędzie VI Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Mieści się ona projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Głównym celem konferencji, w której… Read More