Niemiecki koncern dostrzega ogromny potencjał w technologii magazynowania energii. Świadczą o tym działania podjęte w zakresie technologii baterii litowo-jonowych, ale także nowatorskie przedsięwzięcia mające wykazać potencjał alternatywnych sposób gromadzenia energii. Siemens buduje już standardowe magazyny energii, bazujące na technologii litowo-jonowej, a w ubiegłym miesiącu zainwestował 10 mln euro w szwedzką firmę Northvolt, która ma stać… Read More


Duński koncern energetyczny Orsted (wcześniej Dong Energy) uruchomił położoną u wybrzeży Wielkiej Brytanii morską farmę wiatrową Race Bank. To piąta, największa na świecie (i w Europie) morska farma wiatrowa. Uruchomiona wczoraj morska farma wiatrowa Race Bank znajduje się około 30 kilometrów od nadmorskiej miejscowości Blakeney Point w North Norfolk i zajmuje powierzchnię około 75 km2.… Read More


W ramach inicjatywy Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) zatwierdzono dziesięć projektów, które zostaną dofinansowane przez Departament Energii USA (DOE) na łączną kwotę 24 mln USD. Wybrane projekty obejmują m.in. konstrukcję przewoźnego reaktora chłodzonego gazem i technologie umożliwiające pracę reaktorów pod zmiennym obciążeniem, a także poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów budowy zaawansowanych reaktorów. Przedstawiając energetykę jądrową,… Read More


W pierwszych czterech miesiącach 2018 roku eksport energii elektrycznej z Polski (wymiana handlowa) wyniósł 731,5 GWh, a import do Polski sięgnął 3025,7 TWh Polska importuje coraz więcej energii i ta tendencja będzie narastać, jeżeli nasza energetyka nie będzie się zmieniać. Na przykład nie zacznie inwestować w OZE, zmniejszać udziału węgla i dbać o konkurencyjność cen… Read More


Brytyjska grupa telekomunikacyjna Vodafone dołączyła do grona globalnych koncernów, które zobowiązały się, że do 2025 roku konsumowana przez nie energia będzie pochodzić wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Mający siedzibę w Londynie potentat telekomunikacyjny na razie zaspokaja ze źródeł odnawialnych około 13 proc. swojego zapotrzebowania na energię, jednak w ciągu 7 lat ma dojść do 100 proc.… Read More


Do 2023 r. francuski rząd zamierza przeznaczyć 100 mln euro na wsparcie przemysłu związanego z wodorem, w tym na subsydia przy zakupie pojazdów wodorowych (FCEV) oraz na podniesienie poziomu ekologiczności procesu produkcji tego gazu – informuje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych. Plany zakładają, że w ciągu pięciu lat emisje dwutlenku węgla generowane przy produkcji wodoru obniżą się… Read More


Większość funkcjonujących dziś ekoelektrowni to instalacje o najmniejszych mocach, np. panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach domów jednorodzinnych – wynika z najnowszego raportu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Na koniec 2017 r. do sieci pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych było przyłączonych prawie 28,7 tys. mikroinstalacji. Ich skokowy przyrost zauważalny jest na przestrzeni ostatnich trzech… Read More


Wzrost wykorzystania OZE w systemach ciepłowniczych, początkowo zaniedbywanego, staje się jednym z priorytetów UE w promocji ogólnego wzrostu udziałów OZE w zużyciu energii we Wspólnocie oraz w działaniach na rzecz zwalczania emisji zanieczyszczeń i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W 2007 roku Rada UE zatwierdziła tzw. pierwszy, kompleksowy pakiet klimatyczno-energetyczny „3 x 20%”, który wyznaczył trzy główne… Read More


Trwają prace nad projektem budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Wczoraj Komisja Europejska opublikowała propozycję dokumentu o kształcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności. Znalazł się w niej zapis, że jakiekolwiek wsparcie dla paliw kopalnych zostanie wstrzymane. Artykuł szósty tego dokumentu mówi, że EFRR i Fundusz nie będzie wspierać między innymi likwidacji i… Read More