Powinniśmy zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery do zera w ciągu najbliższych 30 lat, a w ciągu najbliższych 15 lat obniżyć ją o połowę; w przeciwnym wypadku grozi nam wyginięcie – powiedział PAP fizyk atmosfery prof. Szymon Malinowski. Prof. Malinowski podkreślił, że niewiele osób ma świadomość tego, jakie są konsekwencje globalnego ocieplenia, choć – jak… Read More


Bruksela ma ambicje, aby za 30 lat stać się pierwszą gospodarką świata o neutralnym wpływie na klimat. Jak wynika z przedstawionego planu po 2050 roku emisje gazów cieplarnianych powinny być równoważone poprzez sadzenie drzew, wychwytywanie CO2 bądź magazynowanie go pod ziemią. Zdaniem naukowców osiągnięcie do tego czasu zero-emisyjności jest niezbędne, by utrzymać wzrost globalnej temperatury… Read More