Stolica Apostolska ponownie wyraża poparcie dla „bezpiecznego rozwoju i funkcjonowania pokojowych technologii jądrowych” – poinformował Arcybiskup Paul Richard Gallagher, watykański sekretarz ds. relacji z państwami, w trakcie wystąpienia na 63. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w Wiedniu.

Arcybiskup Gallagher podkreślił, że wspierane przez MAEA projekty jądrowe mogą pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Zwrócił uwagę, że technologie jądrowe wykorzystywane w dziedzinie ochrony zdrowia, wody i środowiska, a także zmian klimatu, bezpieczeństwa żywności i inteligentnego rolnictwa, znacznie przyczyniły się do zmniejszenia ubóstwa oraz zwiększyły zdolności krajów do rozwoju w sposób zintegrowany.

Cytując Papieża Benedykta XVI, watykański sekretarz wyraził poparcie Stolicy Apostolskiej dla pokojowego wykorzystania bezpiecznej technologii jądrowej w celu autentycznego rozwoju. Jednocześnie zwrócił uwagę na znaczenie ciągłego dialogu i współpracy między nauką a wiarą w „budowaniu kultury szacunku, godności i wolności człowieka, dla przyszłości naszej ludzkiej rodziny oraz dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju naszej planety”.

Arcybiskup Gallagher, cytując Papieża Franciszka, powiedział, że społeczność naukowa, która zwraca uwagę na kryzys naszej planety, jest również wezwana do zaoferowania przywództwa, które zapewni rozwiązania dla ochrony ekosystemów, zanim zostaną spowodowane nieodwracalne szkody, nie tylko dla środowiska, ale także dla naszych społeczeństw, demokracji, sprawiedliwości i wolności.

W trakcie wystąpienia watykański sekretarz podkreślił także, że Stolica Apostolska docenia wkład Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w
nieproliferację i rozbrojenie jądrowe.

MAEA jest autonomiczną organizacją międzynarodową, utworzoną w 1957 r., która dąży do promowania pokojowego wykorzystania energii jądrowej i
powstrzymania jej wykorzystania do jakichkolwiek celów wojskowych, w tym jako broni jądrowej.

Źródło: portal cire.pl