W dniu 8 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie koordynacyjne projektu KODnZEB. W trakcie spotkania przedstawiono postęp prac w pakietach roboczych WP1 – WP6. Omówiono zagadnienia związane z rozliczeniami finansowymi oraz przeanalizowano dostępność raportów okresowych w związku z raportowaniem projektu w dniu 15 stycznia 2016. W trakcie spotkania ustalono harmonogram prac na najbliżej dwa miesiące. W szczególności przypomniano o zbliżającym się terminie przygotowania opracowań, które będą wykorzystane do przygotowania materiałów szkoleniowych i podręcznika dotyczącego standardów i metod modernizacji budynków do nZEB.