W ubiegłym roku w Niemczech sprzedano więcej domowych magazynów energii niż samochodów elektrycznych – zwraca uwagę PV Magazine powołując się na opracowanie uniwersytetu w Aachen.
Rozwój rynku domowych magazynów energii, który miał miejsce w Niemczech w 2015 r., był w dużej mierze efektem rządowego programu dopłat do tego rodzaju instalacji.
Według uniwersytetu w Aachen, w ubiegłym roku za naszą zachodnią granicą zainstalowano przynajmniej 20 tys. domowych magazynów energii, które gromadzą energię z instalacji fotowoltaicznych.
(portal gramwzielone.pl)