Podczas poniedziałkowej konferencji „Polska innowacyjna i konkurencyjna – w kierunku niskoemisyjnej transformacji” zorganizowanej przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (WISE) Zbigniew Kamieński, z-ca dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Rozwoju, zaprezentował Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Otworzyło to drogę do eksperckiej dyskusji.

Zeroenergetyczny dom już za 2000 zł/mkw.

Poza głęboką termomodernizacją (której przeprowadzenie będzie konieczne do 2020 r.), problem stanowią nowe budynki, które nie spełniają norm zużycia energii. Dostrzeżono trudności w przekonaniu deweloperów do budowania niskoenergetycznych domów. Nie mają oni z tego żadnych zysków, a niektórzy z nich skarżą się nawet na straty związane z taką budową. Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Szymon Liszka ocenia jednak, że wykonanie budynków w standardzie NF15 nie generuje dużo wyższych kosztów, a NF40 – nie przynosi żadnych dodatkowych kosztów. Ludomir Duda zauważył też, że wykonanie zeroenergetycznego domu wcale nie jest droższe – nakłady poniesione na budowę wynoszą ok 2 tys. zł za metr kwadratowy.

(portal teraz-srodowisko.pl)