W dniu 19 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie koordynacyjne projektu KODnZEB. W trakcie spotkania przedstawiono postęp prac w pakietach roboczych WP1 – WP6. Omówiono zagadnienia związane z rozliczeniami prac wykonanych w grudniu 2015 oraz styczniu i lutym 2016. W dalszej części omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem do wizyty partnerów norweskich w Polsce oraz opracowaniem podręcznika wykorzystywanego w przyszłych szkoleniach z zakresu modernizacji budynków do standardu nZEB. Przedstawiono plan szkoleń, które zostaną przeprowadzone w wybranych ośrodkach akademickich w Polsce.

W trakcie spotkania przedstawiono również wstępne wyniki analiz energetycznych dla budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, które były podstawą dyskusji na temat możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię.