XVI Forum TERMOMODERNIZACJI, które cyklicznie organizowane jest przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, skupiło w tym roku jak zwykle audytorów i specjalistów z branży szeroko rozumianej efektywności energetycznej, przedstawicieli instytucji finansowych i wyższych uczelni technicznych.
W TERMOMODERNIZACJI 2016 wzięło udział 150 uczestników z całej Polski. Wiodącym tematem spotkania były „Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach”, które zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE są obowiązkowymi dokumentami, są więc uwzględnione w projekcie nowej ustawy o efektywności energetycznej.

(portal muratorplus.pl)