W dniu 17 czerwca 2016 r. odbyło się dziewiąte spotkanie projektu KODnZEB. Spotkanie dotyczyło proponowanych rozwiązań modernizacyjnych dla gmachu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska mających w przyszłości doprowadzić do standardu nZEB tego budynku. W trakcie spotkania omówiono bieżące zagadnienia związane z symulacjami energetycznymi prowadzonymi dla tego budynku. Prelegenci przedstawili wyniki analiz energetycznych budynku dla jego stanu obecnego oraz stanu po modernizacji do standardu nZEB. W trakcie spotkania dyskutowano nad możliwością zwiększenia powierzchni baterii ogniw słonecznych na powierzchni elewacji południowej budynku przy jednoczesnym zastosowaniu podwójnej fasady. Ponadto w trakcie spotkania przedyskutowano możliwości budowy podwójnej fasady oraz możliwych rozwiązań architektonicznych dla budynku oraz rozwiązań technicznych fragmentu systemu wentylacji, który ma się znaleźć w przestrzeni podwójnej fasady. Omówiono również proponowane zagadnienia modernizacji oświetlenia sztucznego budynku w tym jego współpracę z oświetleniem światłem naturalnym.