W dniach 6 i 8 czerwca 2016 r. w Warszawie w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się dwudniowe seminarium dla polskich specjalistów z kilku ośrodków akademickich w Polsce prowadzone przez  norweskich partnerów projektu. Zadaniem seminarium było przekazanie wiedzy zdobytej przez specjalistów w norweskich osobom zajmującym się zagadnieniami budynków nisko-energetycznych w Polsce, którzy będą ją upowszechniać w trakcie jesiennych kursów dla osób zainteresowanych tymi zagadnieniami w poszczególnych ośrodkach akademickich. Organizatorem seminarium był Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, we współpracy z
Norwegian University of Science and Technology (NTNU / SINTEF) z Trondheim i Oslo oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Uczestnikami seminarium, słuchaczami byli przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Śląskiej, Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska oraz Politechniki Warszawskiej.

W czasie pierwszego dnia seminarium w godzinach 9:00 – 17:00 zostało wygłoszonych siedem referatów, które obejmowały zagadnienia podstaw, definicji i standardów budynków o zerowym zapotrzebowaniu na energię lub zerowej emisji dwutlenku węgla, zintegrowanego projektowania niezbędnego w trakcie procesu projektowania lub modernizacji tego typu obiektów. W dalszej części omówiono przykłady budynków nZEB w Norwegii oraz omówiono projektowanie tego typu budynków z użyciem materiałów o niskiej emisji CO2, a także przedstawiono doświadczenia wynikające z projektowania i wznoszenia takich budynków w Norwegii.

Podczas drugiego dnia seminarium w godzinach 9:00 – 14:00 wygłoszono sześć referatów. Poruszano w nich zagadnienia oświetlenia naturalnego oraz wentylacji i jakości klimatu wewnętrznego w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię. W kolejnych referatach omawiano systemy dostawy energii w budynkach nZEB oraz wysoko sprawne systemy ogrzewania i chłodzenia budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Zagadnieniami zamykającymi seminarium były weryfikacja charakterystyk energetycznej budynków i ich komponentów w dużej skali oraz przyszłościowe niemal zero energetyczne sąsiedztwo w skali osiedli lub dzielnic mieszkaniowych miast.

Poruszane w trakcie trwania seminarium zagadnienia i problemy budownictwa niemal zero energetycznego cieszyły się dużym zainteresowaniem, co objawiało się dużą liczba pytań do prelegentów i ożywionymi dyskusjami kuluarowymi.

Na koniec seminarium jego uczestnicy otrzymali świadectwa uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym budownictwa niemal zero energetycznego.

Wszystkie prezentacje referatów wygłoszonych w trakcie seminarium można obejrzeć i pobrać tutaj.

Na koniec seminarium przedstawiono założenia organizacyjne cyklu szkoleń dla ekspertów, które odbędą się jesienią 2016 roku w poszczególnych ośrodkach akademickich. Zadaniem tych szkoleń jest rozpowszechnianie wiedzy zdobytej w czasie tego seminarium.