Niemiecka Energiewende jest u progu ważnej reformy. Funkcjonujący od ponad 20 lat system wsparcia dla OZE ma być bardziej rynkowy. Przyjęty 8 czerwca przez rząd projekt ustawy wprowadza szereg zmian w systemie wsparcia OZE, które będą miały konsekwencje o zasięgu europejskim. Cele niemieckiej transformacji energetycznej się nie zmieniają – w 2025 r. 45% energii elektrycznej powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, a w roku 2050 – 80%. Coraz ważniejszą rolę będą odgrywały wiatr i słońce. Przewiduje się roczny przyrost w energetyce wiatrowej na poziomie 2,8 GW rocznie, 600 MW w wielkoprzemysłowych instalacjach fotowoltaicznych oraz 7,2 GW w morskich farmach wiatrowych do 2020 r.

portal cire.pl