W dniu 25 października 2016 roku w Łodzi odbyło się szkolenie dla specjalistów w panelu energetyczno-budowlanym organizowane przez Politechnikę Łódzką oraz Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.