Zakończył się cykl szkoleń projektu KODnZEB. W ramach zadania WP6 przeprowadzono cykl szkoleń dla polskich specjalistów dot. modernizacji budynków do standardu nZEB. Warsztaty odbyły się w miesiącach październik – grudzień 2016r. w różnych miastach Polski. Szkolenia zostały przeprowadzone przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce: Politechniką Białostocką, Politechniką Łódzką Politechniką Krakowską, Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim przy udziale instytucji branżowych: Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – oddział Gliwice i oddział Olsztyn, Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Przewidziano dwa typy szkoleń w zależności od specjalizacji uczestników. Jedno skierowane w większym stopniu do ekspertów z zakresu oszczędności energii i auditingu energetycznego oraz specjalistów od projektowania instalacji budowlanych – panel energetyczno-budowlany. Drugie skierowane do architektów i inżynierów o specjalnościach budowlanych – panel architektoniczno-budowlany. Celem szkolenia było zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu modernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu blisko zero-energetycznego.