W dniach 8 – 10 lutego 2017 r, odbyła się w Funchal, Madera, Portugalia trzecia konferencja Energy for Sustainability International Conference – Designing Cities & Communities for the Future. Główne tematy poruszane na tej konferencji to: inteligentne miasta i społeczności, budynki i ich użytkowanie, polityka energetyczna i systemy ocen oraz czyste źródła energii. W ramach tej konferencji zaprezentowano dwa referaty prezentujące osiągnięcia projektu KODnZEB. Pierwszy z nich p.t. „THE INFLUENCE OF THE BUILDING RETROFITTING TO A NZEB STANDARD ON THE EMBODIED AND OPERATIONAL ENERGY AND CO2 EMISSION”, którego autorem jest Anna Komerska, Jerzy Kwiatkowski oraz Joanna Rucińska omawiał wpływ modernizacji budynku do standardu nieskoenergetycznego na zapotrzebowanie na energię i emisję dwutlenku węgla. Drugi referat p.t. „THE USE OF INTEGRATED ENERGY DESIGN PROCESS IN PUBLIC BUILDING RETROFITTING TO NEARLY ZERO ENERGY STANDARD” przygotowany przez Jerzego Kwiatkowskiego, Annę Komerską i Elżbietę Dagny Ryńską omawia zagadnienia zintegrowanego procesu projektowania zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej w procesie modernizacji do standardu niskoenergetycznego. Prezentacje referatów można zobaczyć tutaj.