Trzy Parki Narodowe: Magurski, Poleski i Wigierski oraz województwo kujawsko-pomorskie otrzymają blisko 5 mln zł dotacji na edukację ekologiczną na obszarach chronionych – podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Jak poinformował w komunikacie przesłanym PAP w poniedziałek rzecznik prasowy NFOŚiGW Sławomir Kmiecik, zgodnie z podpisanymi umowami Fundusz wypłaci czterem beneficjentom prawie 5 mln zł dotacji na edukację lokalnych społeczności obszarów chronionych. Całkowity koszt realizowanych projektów wyniesie ponad 8 mln zł. Dotacje przyznano w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Magurski Park Narodowy otrzyma ponad 1,4 mln zł dofinansowania na program edukacyjny „Przybliżyć naturę”, którego wartość szacowana jest na ponad 1,8 mln zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie siedmiu gmin, na których położony jest park wraz z otuliną. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i zaangażowania lokalnej społeczności tych terenów w działania na rzecz ochrony przyrody.

Zaplanowano działania edukacyjne dostosowane do grup odbiorców w różnym wieku, w tym cykliczne zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkolenia i wydanie pomocy dydaktycznych dla ich nauczycieli. Odbędą się też warsztaty terenowe dla samorządowców i osobno dla mieszkańców.
Przewidziano wydanie publikacji edukacyjnych; broszury, plakatu i przewodnika „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych”, pakietu terenowych kluczy do oznaczania gatunków oraz czasopisma „Magura” skierowanego do lokalnej społeczności. W ramach działań informacyjno-promocyjnych powstaną dwa filmy i plenerowa wystawa fotograficzna.
Poleski Park Narodowy otrzymał ponad 805 tys. zł dotacji na projekt o wartości blisko 948 tys zł, który ma podnieść świadomość i zaangażowanie lokalnej społeczności w aktywną ochronę tego Parku i obszarów Natura 2000 oraz kształtować postawy proekologiczne.

(portal wp.pl)