Targi Elektro technika i Światło 2017 odbyły się w dniu 22 marca 2017 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie. W ramach targów odbyła się konferencja, na której w dwóch częściach omawiano zagadnienia efektywności energetycznej budynków. W części pierwszej omawiano  budynki pasywne, niskoenergetyczne i o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię.  W ramach upowszechniania wyników projektu KODnZEB omówiono następujące zagadnienia:

  • Budynek niskoenergetyczny – definicje, kryteria, bilans energetyczny, porównanie standardów energetycznych (standard pasywny, standard niskoenergetyczny, standard energooszczędny) (dr inż. Jerzy Kwiatkowski – Politechnika Warszawska),
  • Przykłady budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (dr inż. Joanna Rucińska – Politechnika Warszawska),
  • Projektowanie systemów grzewczych w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych (dr inż. Michał Strzeszewski – Politechnika Warszawska).

Część druga konferencji omawiała zagadnienia dotyczące efektywnych systemów wentylacji i klimatyzacji. W tej części omawiano następujące problemy związane z projektem KODnZEB:

  • Wymagania stawiane systemowi wentylacji (dr inż. Jerzy Sowa – Politechnika Warszawska),
  • Odzysk ciepła i chłodzenie wyparne (adiabatyczne) w systemie wentylacji i klimatyzacji (dr inż. Maciej Mijakowski – Politechnika Warszawska),
  • BMS a wentylacja i klimatyzacja – możliwości analiz energetycznych (dr inż. Piotr Bartkiewicz – Politechnika Warszawska).