W dniach 10 – 15 marca 2017 odbyło się Sympozjum „Szkoła Budownictwa Ekologicznego” 2017 organizowane przez dr hab. inż. Dariusza Heima z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W trakcie sympozjum omawiano zagadnienia i problemy związane z budownictwem niemal zero-energetycznym oraz omawiano przykłady modernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu niemal zero-energetycznego, które opracowano w ranach projektu KODnZEB. W trakcie sympozjum przedstawiono następujące zagadnienia związane z projektem KODnZEB:

  1. Prezentacja projektu KODnZEB – dr inż. Andrzej Wiszniewski
  2. Przykłady budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię – dr inż. Piotr Narowski
  3. Koncepcja poprawy środowiska wewnętrznego w przykładowym budynku użyteczności publicznej modernizowanym do standardu nZEB- dr inż. Maciej Mijakowski
  4. Metody symulacji energetycznych na potrzeby modernizacji do standardu nZEB- dr inż. Joanna Rucińska
  5. Analiza energetyczna i ekologiczna modernizacji budynku zamieszkania zbiorowego do standardu budynku nZEB – studium przypadku – mgr inż. Anna Komerska
  6. Wpływ przesłon słonecznych z materiałem fazowo-zmiennym na właściwości cieplne fasad szklanych – mgr inż. Anna Komerska