W Zakopanem w dniach 23-24 marca 2017 r. odbędzie VI Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Mieści się ona projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Głównym celem konferencji, w której weźmie udział prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda, jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami regionu tatrzańskiego.

Źródło: portal wgospodarce.pl