19 kwietnia br. w NFOŚiGW odbędzie się kolejne szkolenie z unijnego działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, które jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Unijne dofinansowanie czeka na duże przedsiębiorstwa, które złożą odpowiedni wniosek w Funduszu do 29 maja 2017 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani wcześniejszym szkoleniem, objaśniającym zasady i możliwości dofinansowania projektów w ramach działania 1.2, mogą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się 19 kwietnia br. w siedzibie NFOŚiGW.

Źródło: portal  gramwzielone.pl