Już 820 mln zł z unijnej kasy rozdysponowano w ramach 130 umów o dofinansowanie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcia te będą kosztowały łącznie ponad 1 mld zł.

NFOŚiGW na bieżąco podpisuje umowy dotyczące wsparcia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wśród dotychczasowych 130 instytucji, które podjęły się w tym zakresie działań na rzecz efektywnego zarządzania energią, w ostatnim czasie dofinansowanie otrzymały m.in. wyższe uczelnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny – 11 051 674,48 zł, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 3 612 489,51 zł, Uniwersytet Rzeszowski – 848 980,85 zł, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 6 225 673,12 zł, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie – 5 435 027,60 zł, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – 7 942 669,24 zł, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – 1 338 504,49 zł, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – 3 425 077,82 zł.

Wsparcie z unijnej kasy otrzymają także Komendy Wojewódzkie Policji: w Lublinie – 9 557 815,27 zł, w Rzeszowie – 3 242 049,60 zł, we Wrocławiu – 2 998 605,83 zł, a ponadto Zakład Karny w Nysie – 2 516 390,41 zł i Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie – 1 909 949,81 zł, a także dwie Izby Administracji Skarbowej: w Krakowie – 3 691 595,62 zł i w Olsztynie – 1 037 330,73 zł oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie – 6 835 402,93 zł i Centralny Instytut Ochrony Pracy – 3 785 589,68 zł.

Za pieniądze z Unii Europejskiej zostaną wykonane m.in. dokumentacje projektowe i audyty energetyczne, a na ich podstawie przeprowadzone zostaną takie prace, jak: docieplenie dachów, ścian oraz piwnic budynków; wymiana okien oraz drzwi; modernizacja systemów i urządzeń grzewczych oraz ich izolacja, wymiana grzejników, wymiana lub modernizacja kotłów na ekologiczne, montaż paneli słonecznych i fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana lub montaż wentylacji, klimatyzacji.

Nabór wniosków w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej trwał do 31 maja 2016 r. i spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Źródło: portal rynekelektryczny.pl