W dniu 25 kwietnia 2017 r. w OSiR Polna w Warszawie odbyło się XVII Forum Termomodernizacja 2017 zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. W trakcie tego wydarzenia w czasie sesji plenarnej odbyła się III Konferencja podsumowująca projekt KODnZEB. W trakcie tej konferencji następujące wygłoszono następujące referaty podsumowujące projekt KODnZEB:

  • Prezentacja projektu KODnZEB – Andrzej Wiszniewski,
  • Definicje standardów i przykłady termomodernizacji budynków do standardu nZEB na świecie – Jerzy Kwiatkowski – referat w zastępstwie wygłosił Piotr Narowski,
  • Prezentacja wielobranżowych koncepcji modernizacji budynków DS. Muszelka oraz Wydziału IBHiIŚ – Elżbieta Dagny Ryńska,
  • Światło dzienne jako parametr jakości modernizowanych budynków – Barbara Szybińska-Matusiak,
  • Prezentacja monografii dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu nZEB – Jerzy Sowa.

W trakcie tej konferencji kierownik projektu dr inż. Andrzej Wiszniewski podziękował wszystkim osobom pracującym przy projekcie za bardzo owocną pracę, która zakończyła się między innymi publikacją monografii pt. „Budynki o niemal zerowym zużyciu energii” – praca zbiorowa pod redakcja Jerzego Sowy.