Serwerownie to specjalistyczne pomieszczenia wyposażone w urządzenia i instalacje gwarantujące bezpieczną i niezawodną pracę sprzętu serwerowego i sieciowego. Odpowiadają za ważną w dzisiejszych czasach ciągłość działania systemu informatycznego. Warto zwrócić uwagę na możliwości zagospodarowania nadwyżek ciepła, które powstaje tam jako produkt uboczny informuje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”.

Doskonałym przykładem jest serwerownia w miejscowości Mantsala w Finlandii, która pełni funkcję dolnego źródła ciepła dla lokalnego systemu ciepłowniczego opartego na pompach ciepła.

Celem projektu było efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego z centrum danych. Zadaniem instalacji jest również skuteczne chłodzenie serwerowni w celu zapewnienia odpowiednich warunków fizycznych i środowiskowych. Tradycyjne centra danych wyposażone są w energochłonne systemy klimatyzacyjne. W tym przypadku rolę klimatyzatora pełnią wymienniki ciepła, w których gorące powietrze pobrane z centrum danych podgrzewa wodę do temperatury ok. 40 st. C. Zastosowane w instalacji pompy ciepła podnoszą następnie temperaturę wody do 85 st. C.

W celu uzyskania temperatury wody na poziomie 85 st. C niezbędne są pompy ciepła o dużych mocach i wysokiej wydajności. Proces ten oparty jest na 24 sześciocylindrowych sprężarkach, z których każda może osiągnąć natężenia przepływu do 150 m3/h (przy 50 Hz). Obecnie pompy ciepła o łącznej mocy 4 MW dostarczają ciepło do około 1,5 tys. domów, lecz docelowo instalacja zaprojektowana jest na 4 tys. budynków.

System nie tylko jest bardzo wydajny, ale służy również ochronie środowiska naturalnego. W pierwszej fazie projektu emisja CO2 zostanie zredukowana o 4 tys. ton rocznie, a gdy projekt zostanie zakończony, będzie to aż do 11 tys. ton CO2 rocznie. Warty uwagi jest fakt, że po raz pierwszy tak duża ilość ciepła odpadowego z centrum przetwarzania danych może być wykorzystana bezpośrednio do ogrzewania. Założeniem projektu jest umożliwienie całkowitej konwersji ciepła odpadowego w ciepło, które będzie można wykorzystać ponownie.

Już teraz system ten jest zgodny z założeniem zmniejszenia emisji CO2 do środowiska o 40 proc., które zostało wyznaczone przez Unię Europejską na rok 2030. Prace nad instalacją rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku, a cały system trafił do eksploatacji w październiku 2015 roku.

Dzięki projektowi miasto Mantsala otrzymało prestiżową nagrodę Heat Pump City of the Year 2015, przyznawaną przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła EHPA.

Źródło: portal gramwzielone.pl