Instytut Ochrony Środowiska opracuje oraz upowszechni bazę wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków – poinformował w piątek NFOŚiGW. Wartość projektu to 20 mln zł, z czego 17 mln zł pokryje Unia Europejska. Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w piątek została podpisana umowa, dzięki której powstanie taka bazy danych. 17 mln zł będzie pochodziło z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko, którego realizację przewidziano na lata 2017-2021.Jak czytamy w komunikacie NFOŚiGW, efektem projektu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), będzie piętnaście różnego rodzaju opracowań, a zasięg planowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych wyniesie 100 tys. osób.

 

W ramach inicjatywy zaplanowano siedem działań m.in. zbudowanie bazy wiedzy, w ramach której opracowane zostaną scenariusze zmian klimatu, emisyjne, sektorowe i ekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarach skutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych. Ponadto, powstaną narzędzia, które upowszechnią tę bazę wiedzy.

 

IOŚ-PIB zajmie się także dostarczeniem społeczeństwu „rzetelnej i wiarygodnej wiedzy na temat zmian klimatu i potrzeb adaptacji do skutków tych zmian” oraz poprawą świadomości potrzeb i zwiększenia odporności społeczeństwa na te skutki.

 

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest m.in. do decydentów różnych szczebli, podejmujących decyzje związane z wyborem i realizacją działań adaptacyjnych związanych ze skutkami zmian klimatu. Projekt jest zgodny z celami planów i strategii krajowych i europejskich w zakresie zagadnień klimatycznych.

 

Źródło: serwis Polskiej Agencji Prasowej