Instalacja „Zjadacz kurzu”, czyli rzeźba zbudowana z przemysłowego filtru powietrza, stanęła w czwartek na Placu Artystów w centrum Kielc. Maszyna-rzeźba będzie sprawdzała stan zanieczyszczeń i filtrowała miejskie powietrze do końca października.

Autorem realizacji artystycznej jest absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Kuba Bąkowski.

Jak powiedział dziennikarzom Bąkowski, „Zjadacz kurzu” ma w sobie aspekt „ekologicznego akcjonizmu”, bo faktycznie będzie oczyszczał kieleckie powietrze i aspekt edukacyjny – będzie bowiem rodzajem stacji kontroli jakości powietrza.

Instalacja łączy ze sobą świat maszyn, nowych technologii i sztuki. Do stworzenia rzeźby Bąkowski wykorzystał filtr przemysłowy, oryginalnie wykorzystywany do oczyszczania powietrza fabrycznego, w miejscach gdzie podczas produkcji powstaje dużo pyłów. „Tego typu urządzania (…) zawracają z powrotem do pomieszczenia czyste powietrze, a na swoich filtrach zatrzymują kurz. Są one dość popularne w przemysłowych krajobrazach, gdzie można zobaczyć różne ich rodzaje – począwszy od prymitywnych tzw. cyklonów po bardziej zaawansowane wersje, jak ta, z której skorzystałem” – opisywał Bąkowski.

Na potrzeby instalacji Bąkowski zmodyfikował urządzanie, m. in. doposażając je w filtry, wychwytujące cząstki pyłu o średnicy PM10 i PM2,5, charakterystyczne dla smogu.

„Zjadacz kurzu” wizualnie przypomina nieco przeskalowaną maskę gazową. Jedno z ramion ponad czterometrowej maszyny-rzeźby, wsysa powietrze do komory, gdzie znajduje się czujnik mierzący jego czystość oraz dwa ogromne filtry przemysłowe. Po zbadaniu przez czujnik i wstępnym oczyszczeniu przez filtry, powietrze przechodzi do komory czystej urządzenia, a w finale jest wydychane – już jako oczyszczone – do atmosfery.

Stan zanieczyszczenia powietrza na Placu Artystów, na podstawie odczytów czujnika, będzie można sprawdzać na stronie internetowej www.zjadaczkurzu.org

W styczniu tego roku w południowej Polsce odnotowano rekordowo duże zanieczyszczenie powietrza i znaczenie przekroczone normy jego jakości. Złe wyniki odnotowywano też w Kielcach.

Rzeźba „Zjadacz kurzu” powstała w ramach dziewiątej edycji cyklu „Sztuka w przestrzeni publicznej”, organizowanego rzez Fundację Nowa Przestrzeń Sztuki. Fundacja powstała z inicjatywy Doroty i Tomasza Tworków w celu promocji sztuki współczesnej.

Kielecki projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: serwis Polskiej Agencji Prasowej