O ponad 4 tys. GJ zmniejszyło się zużycie ciała w Krotoszynie w efekcie wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych zaproponowanych przez Veolię – podała spółka w komunikacie.

We wrześniu 2016 roku Veolia podpisała Krotoszyńską Spółdzielnią Mieszkaniową i lokalnym samorządem 5-letnią umowę na zarządzanie energią. Kontrakt zakłada zmniejszenie zużycia energii w budynkach należących do urzędu miasta w Krotoszynie i spółdzielni oraz gwarancję oszczędności w zakresie zużycia ciepła przy zachowaniu komfortu dostaw ciepła.

Jak wyjaśnia Veolia jest możliwe dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań, które polegają między innymi na: optymalizacji i regulacji parametrów pracy regulatorów w węzłach, aby możliwe było dostosowanie ich do działalności w budynkach, kontroli parametrów komfortu cieplnego oraz monitoringu zużycia energii w taki sposób, by mieszkańcy otrzymywali dokładnie taką ilość ciepła, na jaką jest zapotrzebowanie. Dodatkowo, w ramach zastosowania inteligentnych narzędzi przeprowadzono optymalizację i regulację parametrów pracy pozostałych urządzeń, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie dużych oszczędności.

Z informacji Veoli wynika, że efektem tych działań podczas jednego sezonu grzewczego, trwającego od października 2016 roku do maja 2017 roku, było ograniczenie zużycia ciepła 9,1 proc. w przypadku spółdzielni i 3,2 proc. w placówkach miejskich, czyli łącznie nieco ponad 4 tys. GJ. Zredukowano też o 323 tony emisję CO2.

– Wprowadzone przez nas w Krotoszynie rozwiązania przyniosły realne zyski dla naszych klientów. Klient otrzymuje konkretne korzyści w postaci oszczędności energii, co ma ogromny wpływ na jakość środowiska naturalnego oraz oszczędności w pieniądzu. My dodatkowo bierzemy na siebie koszty całej inwestycji. Bardzo się cieszymy z zaufania, jakie zdobyliśmy w Krotoszynie. Wspólna, efektywna praca przy takich projektach zawsze kończy się sukcesem, mówi Sławomir Jurczyński, członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju i regionu w Veolii w Poznaniu.

Veolia Energia w Poznaniu jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji (Veolia Energia Poznań ZEC) oraz zarządza siecią ciepłowniczą (Veolia Energia Poznań). Zaopatruje w ciepło około 60 proc. mieszkańców miasta a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe. Poza Poznaniem zarządza także systemami ciepłowniczymi w 34 miejscowościach w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych.

 

Źródło: portal cire.pl