810 mln euro trafi do Polski w ramach trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – zakłada podpisana w środę w Warszawie umowa w tej sprawie. Pieniądze pójdą m.in. na ochronę środowiska, czy rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Umowę (memorandum of understanding) podpisali podczas uroczystości w Łazienkach Królewskich wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, minister ds. europejskich i EOG Norwegii Marit Berger Rosland oraz ambasador Islandii w Polsce Martin Eyjólfsson.

Kwieciński podczas uroczystości dziękował przedstawicielom krajów EOG za wyraz solidarności, jakim jest przyznawanie tych środków. Podkreślał, że dzięki dwóm poprzednim edycjom Funduszy norweskich i EOG, do Polski trafiło ok. 1 mld euro.

W drugiej edycji funduszy, dodał, dofinansowano 1300 projektów, a łączna suma środków dla Polski w latach 2009-14 wynosiła 578,1 mln euro. Dzięki tym środkom, zwracał uwagę wiceminister rozwoju, wyremontowany został m.in. Pałac na Wodzie w Łazienkach, gdzie odbywała się środowa uroczystość.

W ramach trzeciej edycji państwa darczyńcy (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) postanowili przeznaczyć na pomoc dla 15 państw UE 2,8 mld euro. Do Polski trafi 809,3 mln euro. „Jesteśmy największym beneficjentem tych funduszy” – podkreślał Kwieciński.

Pieniądze z funduszy zostaną przeznaczone m.in. na projekty służące badaniom naukowym (110 mln euro), rozwój przedsiębiorczości i innowacje (85 mln euro), edukację (20 mln euro), dialog społeczny (6,1 mln euro), rozwój lokalny (100 mln euro), ochronę środowiska, energię, zmiany klimatu (140 mln euro), kulturę (75 mln euro), społeczeństwo obywatelskie (53 mln euro), sprawiedliwość (70 mln euro), sprawy wewnętrzne (20 mln euro). W ramach każdej z tych dziedzin realizacja programów wsparcia ma być współfinansowana ze środków krajowych.

Programy w poszczególnych obszarach mają być wdrażane w polskie instytucje publiczne. Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji maja być ogłoszone po podpisaniu umów. Pierwsze nabory wniosków mają się rozpocząć w drugiej połowie 2018 roku.

Fundusze Norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami.

Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Pierwsza edycja funduszy przewidziana była na lata 2004-2009. Wówczas dla Polski przeznaczono kwotę ponad 528 mln euro; zrealizowano 413 projektów i programów.

Źródło: serwis Polskiej Agencji Prasowej