Veolia, największy prywatny dostawca ciepła w Polsce, podsumowała 20 lat obecności na polskim rynku. Spółka opublikowała raport wpływu przygotowany przez firmę doradcza Deloitte.

Veolia to międzynarodowa grupa spółek świadcząca innowacyjne usługi w zakresie gospodarowania energią, zasobami wodnymi oraz odpadami, która zatrudnia obecnie 4300 pracowników w Polsce i jest obecna, aż w 75 miastach. W 41 z nich zarządza siecią ciepłowniczą, a w 4 ma elektrociepłownie, w tym 3 duże w Łodzi i Poznaniu. W 2016 r. sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w Polsce wyniosła 3539 GWh – taka ilość pozwala zaspokoić potrzeby energetyczne aż 14 na 100 Polaków. Bezpośrednio od firmy energię elektryczną lub ciepło otrzymuje 48 tys. klientów – zarówno gospodarstw domowych oraz spółdzielni, jak i samorządów oraz przedsiębiorstw. W latach 2002-2016 firma zainstalowała w kraju 288 km sieci kanalizacyjnej, 333 km sieci wodnej, a także 507 km nowej sieci ciepłowniczej.

Innowacyjność rozwiązań

Veolia nie tylko zapewnia klientom dostęp do zasobów, lecz także chroni je i odnawia, m.in. na świecie odzyskując wodę z mleka w proszku, prowadząc recykling zużytej elektroniki i produkując zieloną energię z niepotrzebnych oliwkowych pestek.

– Innowacyjny charakter działań Veolii pozytywnie wpływa także na rozwój polskiego sektora energetycznego. Ostatnie 20 lat to dla polskiego sektora energetycznego czas przełomowy, pełen wyzwań, ale też pozytywnych doświadczeń. To czas, w którym Polska dokonała wielu istotnych zmian w kierunku modernizacji unowocześniania sektora energetycznego. Z dumą możemy stwierdzić, że Veolia wniosła w ten proces swój znaczący wkład – podkreśla Gérard Bourland, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Dzięki zaangażowaniu firmy powstały m.in. system ciepłowniczy w Krotoszynie oraz inteligentna sieć  ciepłownicza w Warszawie. W Poznaniu, we współpracy z odlewnią Volkswagen Poznań, został wdrożony jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej projekt odzysku ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego. Szacowana redukcja lokalnej emisji CO2 to ponad tysiąc ton oraz oszczędność 17 mln litrów wody rocznie.

Rola w krajowej gospodarce

Jednym z priorytetów Grupy Veolia jest pozytywne wpływanie na polską gospodarkę, dlatego firma świadomie ogranicza pozyskiwanie usług oraz materiałów z importu, skupiając się na współpracy z lokalnymi dostawcami, od których pochodzi aż 94% zakupów Grupy. Tylko w 2016 roku skorzystała z usług blisko 9 tys. polskich firm. Veolia podejmuje także działania mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz zatrzymywanie w Polsce wartości dodanej z zakupów i wypłacanych wynagrodzeń. Przez ostatnie 20 lat Grupa przeznaczyła ponad 4 mld złotych na inwestycje krajowe, a od 2011 nakłady inwestycyjne rosną w tempie 10% rocznie.

– Dzięki naszej podstawowej działalności oraz dodatkowym działaniom generujemy pozytywne impulsy w polskiej gospodarce. Mamy istotny wkład w tworzenie miliardów złotych wartości dodanej, tysięcy miejsc pracy, znacznych dochodów ludności. Ponadto dzięki odprowadzanym podatkom zasilamy budżet krajowy i lokalne budżety w Polsce – komentuje prezes Bourland.

Suma rocznego wpływu działalności Veolii w zakresie wartości dodanej to wynik rzędu 3,1 mld złotych, co jest równowartością całorocznych dopłat rządu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (z PFRON). Łączny efekt zatrudnienia objął 13 517 osób, a wynagrodzenia netto osiągnęły wartość 537 mln złotych.

Zrównoważony rozwój

Działalność Veolii, także w Polsce, opiera się na idei transformacji ekonomicznej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ, ang. circular economy). Zgodnie z tym modelem, materiały, surowce i produkty pozostają w obiegu tak długo, jak tylko jest to możliwe. W ten sposób oszczędza się zasoby i zmniejsza ilość produkowanych odpadów, a przez to także obciążenie środowiska naturalnego. Działanie w harmonii z otoczeniem jest ważnym elementem funkcjonowania firmy – od 2002 r. przeznaczyła 1,1 mld zł na inwestycje zmniejszające wpływ Grupy i jej konsumentów na środowisko. Chociaż Veolia myśli globalnie, jej poczynania nastawione są na osiąganie korzyści przez wspólnoty lokalne. We wszystkich regionach Polski, w których prowadzi działalność, dostosowuje się do miejscowych uwarunkowań oraz potrzeb mieszkańców i samorządów.

– Raport wpływu pokazuje, że Veolia nie tylko pozytywnie oddziałuje na rozwój polskiej gospodarki poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, ale podejmuje liczne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, dbając o interesy społeczności lokalnych i ograniczając swój wpływ na środowisko naturalne. Chce działać także na rzecz tworzenia lokalnych liderów, co nie jest często praktyką wśród firm – mówi Irena Pichola, partner w Deloitte, lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe.

Źródło: portal biznesalert.pl