Ostatnio Google pochwalił się, że swoją całkowitą ubiegłoroczną konsumpcję energii pokrył zakupami energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Teraz o osiągnięciu celu 100 proc. energii z OZE poinformował Apple. Dodatkowo do przejścia na zieloną energię zobowiązali się jego kolejni poddostawcy.

Apple podał dzisiaj, że jego cała infrastruktura, w tym biura, sklepy i centra serwerowe zlokalizowane w sumie w 43 krajach, jest już zasilana wyłącznie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Apple informuje, że obecnie uczestniczy w 25 projektach OZE, które już weszły w fazę operacyjną i których łączna mocy wynosi 626 MW, z czego 286 MW to moc instalacji fotowoltaicznych uruchomionych w ubiegłym roku.

W trakcie budowy jest ponadto 15 projektów OZE, a po ich uruchomieniu portfel odnawialnych źródeł energii, w które zaangażowany jest Apple, wzrośnie do 1,4 GW. Google, który kilka dni wcześniej potwierdził przejście na zieloną energię, posiada już umowy na zakup energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy ponad 3 GW.

Centra serwerowe Apple są zasilane wyłącznie energią odnawialną już od roku 2014, a wszystkie projekty OZE realizowane z udziałem firmy z Kalifornii przyczyniły się do ograniczenia emisji CO2 szacowanej od roku 2011 na 2,1 mln ton.

Apple realizuje przejście na energię odnawialną, podpisując wieloletnie umowy na zakup zielonej energii, co umożliwia deweloperom pozyskanie finansowania i realizację kolejnych projektów OZE, ale także realizuje inwestycje samemu.

W ogromną dachową instalację fotowoltaiczną o mocy 17 MW wyposażono m.in. nową siedzibę Apple w kalifornijskim mieście Cupertino. Znajdują się tam również ogniwa paliwowe, w których wykorzystywany jest biogaz, a całość funkcjonuje w ramach mikrosieci wspomaganej przez magazyny energii.

Inny spektakularny projekt zrealizowany przez Apple w obszarze OZE to wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach 800 budynków w Singapurze.

Apple skłania jednocześnie coraz większe grono swoich poddostawców do pójścia w jego ślady. Przejście na 100 proc. energii odnawialnej zadeklarowały już w sumie 23 firmy produkujące na potrzeby amerykańskiego giganta.

Obecnie Apple buduje kolejne centra serwerowe, które będą od początku zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W trakcie budowy jest taki obiekt w Waukee w stanie Iowa, ale podobne inwestycje są realizowane także poza USA. To m.in. dwa centra serwerowe, które obecnie są w trakcie budowy w Danii i które będą od początku zasilane wyłącznie zieloną energią.

Źródło: portal gramwzielone.pl