Europejski Bank Inwestycyjny przyznał preferencyjne finansowanie na realizowany w Danii projekt budowy domów, które będą charakteryzować się niemal zerowym zapotrzebowaniem na energię pochodzącą z zewnętrznych źródeł.

Projekt realizowany w Kopenhadze przez dewelopera Fastighets AB Balder zakłada konstrukcję budynków mieszkalnych w standardzie tzw. NZEB (nearly-zero-energy-building). Cała inwestycja zakłada oddanie do użytku sześciu budynków, w których udostępnionych zostanie 660 mieszkań.

W ten sposób mieszkańcy mają zyskać nie tylko lepszy komfort użytkowania swoich domów, ale także niższe koszty utrzymania.

Wcześniej Europejski Bank Inwestycyjny wsparł preferencyjnymi pożyczkami podobne projekty, zakładające budowę obiektów w standardzie NZEB, które realizowano m.in. w Niemczech, Szwecji i Finlandii.

EBI podkreśla, że zgodnie z unijnymi regulacjami, wszystkie powstające od 2020 roku w Unii Europejskiej budynki powinny posiadać standard NZEB.

Bank zaznacza, że budynki, które postawi w Kopenhadze deweloper Fastighets AB Balder, wyprzedzą swoim standardem energetycznym przyszłe standardy NZEB, które mają być wprowadzone w duńskim prawie.

Przewiduje się, że średnie zapotrzebowanie na energię wyniesie w nich około 18 kWh/m2 na rok, a oszczędności energii pierwotnej są szacowane – w porównaniu do eksploatacji budynków realizowanych zgodnie z aktualnymi standardami – na 764 MWh w skali roku.

Unijna dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że począwszy od 1 stycznia 2019 r. w standardzie NZEB będą powstawały wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej, a od 1 stycznia 2021 r. także wszystkie inne, nowe budynki.

Według dyrektywy standard NZEB oznacza, że zapotrzebowanie na energię w takich budynkach ma być minimalne i zaspokojone w dużym stopniu z pomocą produkowanej na miejscu energii odnawialnej.

Źródło: portal gramwzielone.pl