Trwają prace nad projektem budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Wczoraj Komisja Europejska opublikowała propozycję dokumentu o kształcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności. Znalazł się w niej zapis, że jakiekolwiek wsparcie dla paliw kopalnych zostanie wstrzymane.

Artykuł szósty tego dokumentu mówi, że EFRR i Fundusz nie będzie wspierać między innymi likwidacji i konstrukcji elektrowni atomowych oraz produkcji, przetwarzania, dystrybucji i spalania paliw kopalnych.

Perspektywa budżetowa funduszu spójności na lata 2021-2027 ma wynieść 373 miliardy euro, z czego Polsce ma przypaść jego największy udział, niemal 65 miliardów euro.

Źródło: portal biznesalert.pl