Brytyjska grupa telekomunikacyjna Vodafone dołączyła do grona globalnych koncernów, które zobowiązały się, że do 2025 roku konsumowana przez nie energia będzie pochodzić wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Mający siedzibę w Londynie potentat telekomunikacyjny na razie zaspokaja ze źródeł odnawialnych około 13 proc. swojego zapotrzebowania na energię, jednak w ciągu 7 lat ma dojść do 100 proc.

Tym samym brytyjski koncern dołącza do takich firm jak Google, Microsoft, Facebook, Nike i wiele innych, które przystąpiły do grupy RE100 zrzeszającej firmy deklarujące całkowite przejście na energię pochodzącą z OZE.

Przychody generowane przez członków grona RE100 w skali roku przekraczają 2,75 bln dolarów.

Vodafone ma osiągnąć 100-procentowy udział OZE, podpisując długoterminowe umowy na sprzedaż energii (Power Purchase Agreement), kupując certyfikaty poświadczające zakup zielonej energii, a także montując własne instalacje na swoich obiektach.

Jeden z największych na świecie operatorów telefonii komórkowej szacuje, że obecnie emisje CO2 związane z kupowaną przez niego energią elektryczną sięgają około 2,2 mln ton, a w ubiegłym roku zużycie energii przez infrastrukturę Vodafone wyniosło 6,239 TWh.

Oprócz zobowiązania pokrycia swoich potrzeb na energię wyłącznie z OZE Vodafone zobowiązał się również do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze swojej aktywności o 40 proc. do roku 2025.

Brytyjska grupa chwali się również, że dzięki wdrożeniu rozwiązań bazujących na Internecie Rzeczy u swoich klientów przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia w ten sposób emisji CO2 w sumie o 3,5 mln ton do października 2017 r.

Jednym z takich rozwiązań jest opracowany we współpracy z Philips Lighting system oświetlenia LED, w którym wykorzystano technologie Internetu Rzeczy. Brytyjska grupa zapewnia, że wdrożenie tego rozwiązania może prowadzić do zredukowania konsumpcji energii w systemach oświetlenia ulicznego o 70 proc.

Vodafone to nie pierwszy potentat telekomunikacyjny, który zdecydował się do przejścia na 100 proc. energii odnawialnej.

T-Mobile zobowiązał się do przejścia na zasilanie wyłącznie z OZE już do roku 2021. Pierwsza umowa PPA na zakup energii z OZE, podpisana w kwietniu ubiegłego roku, której stroną jest T-Mobile, dotyczy zakupu energii z niedawno oddanej do użytku farmy wiatrowej o nazwie Red Dirt, która znajduje się w Oklahomie i której właścicielem jest włoski koncern energetyczny Enel.

Umowa dotyczyła zakupu energii z części wiatraków o mocy 160 MW, podczas gdy moc całej farmy wiatrowej sięga 300 MW, a roczny uzysk energii jest szacowany na 1,2 TWh energii elektrycznej. Później T-Mobile zawarł umowę na zakup energii z części farmy wiatrowej Solomon Forks w Kansas, która ma wejść w fazę operacyjną na początku przyszłego roku. W tym przypadku również chodzi o generację z wiatraków o mocy 160 MW.

Przejście na energię odnawialną zapowiedział również wywodzący się z Hiszpanii koncern telekomunikacyjny Telefonica, który przyjął, że do 2020 r. udział energii odnawialnej w jego miksie energetycznym globalnie wzrośnie do 50 proc., a następnie do 100 proc. do roku 2030.

Krokiem w tym kierunku była umowa podpisana z wywodzącym się również z Półwyspu Iberyjskiego koncernem energetycznym Acciona, który, będąc jednym z największych na świecie operatorów odnawialnych źródeł energii, dostarczy Telefonice zieloną energię pokrywającą 71,6 proc. zapotrzebowania, które koncern telekomunikacyjny generuje w Hiszpanii.

Dostawy obejmą 83 kluczowe lokalizacje grupy Telefonica, w tym centra serwerowe, biura i pozostałą, energochłonną infrastrukturę. W sumie kontrakt obejmuje dostawę 430 GWh energii elektrycznej.

 

Źródło: portal gramwzielone.pl