W ramach inicjatywy Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) zatwierdzono dziesięć projektów, które zostaną dofinansowane przez Departament Energii USA (DOE) na łączną kwotę 24 mln USD. Wybrane projekty obejmują m.in. konstrukcję przewoźnego reaktora chłodzonego gazem i technologie umożliwiające pracę reaktorów pod zmiennym obciążeniem, a także poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów budowy zaawansowanych reaktorów.

Przedstawiając energetykę jądrową, jako istotny element bilansu energetycznego USA Sekretarz ds. Energii Rick Perry stwierdził, że wsparcie sektora prywatnego w celu redukcji kosztów budowy i poprawy bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni jądrowych zapewni krajowi pozostawanie na pozycji lidera w projektowaniu zaawansowanych reaktorów i innych technologii jądrowych.

Największą dotację, w kwocie 5 mln USD, przyznano firmie Westinghouse Electric Company na projekt samoregulującego się rdzenia, w postaci jednolitego bloku, zbudowanego przy użyciu materiałów stałych, zamiast wykorzystywania znacznego przepływu cieczy lub innych ruchomych części i zespołów do regulowania szybkość reakcji w reaktorze jądrowym.

Po 3 mln USD otrzymają projekty uniwersytetu North Carolina State University dotyczące opracowania „prawie autonomicznego” systemu sterowania i kontroli dla zaawansowanych reaktorów oraz firma Terrestrial Energy USA, Inc. na rozwój pomp łożyskowanych, magnetycznie przeznaczonych dla reaktorów na stopione sole.

Firma Yellowstone Energy of Knoxville z Tennessee ma otrzymać 2,6 mln USD na rozwój nowych technologii sterowania dla zwiększenia bezpieczeństwa biernego i obniżenia kosztów reaktorów na stopionych solach i innych projektów reaktorów, podczas gdy firma Ultra Safe Nuclear Corporation z Seattle, otrzyma 2,35 mln USD na opracowanie zaawansowanych technologii reaktorów chłodzonych gazem dla zwiększenia ich gęstości mocy, co pozwoli na zmniejszenie ich rozmiarów.
Firma HolosGen, z siedzibą w Manassas Park, Virginia, odbierze 2,3 mln USD na opracowanie reaktora chłodzonego gazem zdolnego do pracy ze zmiennym obciążeniem, który będzie mógł być umieszczany w standardowym kontenerze do przewozu ładunków. Przy użyciu zamkniętego cyklu Braytona i elementów podłączonych bezpośrednio do rdzenia reaktora, spodziewane jest uproszczenia budowy elektrowni, co ma prowadzić do obniżenia kosztów i krótszego czasu jej uruchamiania.

 

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na finasowanie dwóch projektów firmy General Atomics – jeden do zwiększenia możliwości pracy zaawansowanych elektrowni jądrowych pod zmiennym obciążeniem, a drugi do opracowania nowych metod konstrukcji elementów betonowych, oraz dla projektów uniwersytetu State University of New York w Buffalo – integracji systemów ochrony sejsmicznej z projektami budynków zaawansowanych reaktorów, a także dla University of Illinois mieszczącego się w Urbana-Champaign – w celu rozwoju systemu przerobu paliwa umożliwiającego pracę pod zmiennym obciążeniem reaktorów na stopione sole.

Technologie nowej generacji opracowywane w ramach ARPA-E zapewnią USA utrzymanie konkurencyjności i przewagi technologicznej w skali globalnej. Jednocześnie wzmacniając odporność systemu energetycznego na zniszczenie pozwolą zagwarantować pewne i niezawodne dostarczanie energii elektrycznej.

Źródło: portal biznesalert.pl