Włoski Enel to nie tylko największy europejski koncern energetyczny, ale także jeden z największych na świecie inwestorów w sektorze odnawialnych źródeł energii. W ostatnimi czasie Włosi inwestują w OZE głównie poza Europą.

Enel poinformował, publikując dane operacyjne za pierwszą połowę 2018 r., że w tym czasie wytworzył z odnawialnych źródeł energii 50,17 TWh energii elektrycznej, czyli o 10 TWh więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W tym czasie jednocześnie zmniejszył generację z elektrowni termalnych niemal o tyle samo – z 81,15 TWh przed rokiem do 70,94 TWh.

Razem generacja Enel wyniosła w I połowie br. 121,11 TWh wobec 121,16 TWh przed rokiem. Dla porównania wszystkie elektrownie w Polsce produkują w skali roku około 165 TWh energii elektrycznej.

Jednocześnie już większość energii odnawialnej produkowanej przez włoski koncern powstaje poza Europą – co jest efektem inwestycji w Ameryce Południowej i Środkowej, gdzie Enel korzysta z wdrażanych przez poszczególne kraje regionu aukcji i publicznego wsparcia do sprzedawanej energii, a także w Ameryce Północnej, gdzie duże inwestycje w OZE coraz bardziej napędzają komercyjne, długoterminowe umowy na sprzedaż energii.

W pierwszej połowie br. odnawialne źródła w Ameryce Płd. wytworzyły 44 proc. zielonej energii we włoskiej grupie, 14 proc. wyprodukowały OZE w Ameryce Północnej i Środkowej. Natomiast elektrownie OZE we Włoszech wytworzyły 24 proc. energii odnawialnej, znajdujące się na Płw. Iberyjskim – 14 proc., a 2 proc. przypadło na pozostałe kraje Europy oraz Afrykę Płn.

Z inwestycjami w energetyce odnawialnej Enel omija Azję, gdzie wraz z regionem Afryki Subsaharyjskiej wytworzył w I poł. br. tylko 1 proc. swojej energii odnawialnej.

Na koniec pierwszego półrocza br. Enel posiadał elektrownie o łącznej mocy 86,35 GW, z czego 27,63 GW znajdowało się we Włoszech, 22,83 GW na Płw. Iberyjskim, 20,99 GW w Ameryce Płd., a 9,76 GW w pozostałych krajach Europy oraz w Afryce Płn.

Potencjał odnawialnych źródeł energii we włoskiej grupie wzrósł na koniec ubiegłego miesiąca do 39,78 GW, z czego 27,83 GW to elektrownie wodne, 7,86 GW to elektrownie wiatrowe, 3,28 GW elektrownie fotowoltaiczne, a 0,8 GW to geotermia.

Źródło: portal gramwzielone.pl