Do 21 sierpnia Świecie nad Osą, a do końca tygodnia Kobylnica koło Słupska złożą do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie nowelizacji ustawy o OZE, która przywróciła z mocą wsteczną niekorzystne dla gmin zasady opodatkowania farm wiatrowych – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Wniosek dotyczy zmiany ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 30 czerwca br., ale z mocą już od 1 stycznia br., której skutkiem jest zmiana opodatkowania wiatraków.

Według gmin niezgodne z konstytucją jest uchwalenie zmian w opodatkowaniu wiatraków w trakcie roku budżetowego z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2018 r.

– Gmina Kobylnica zaskarży przepis przejściowy, który wprowadza od początku tego roku zmianę art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, określającego definicję budowli oraz przepis ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, definiujący elektrownię wiatrową. Uważamy, że wprowadzenie przepisów z mocą wsteczną jest niezgodne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawa (art. 2), z której wynika zakaz stanowienia prawa wstecz – powiedział cytowany przez „Gazetę Prawną” Andrzej Hałuzo, radca prawny z tej gminy.

Gazeta przypomina, że zmiana w przepisach spowodowała daleko idące konsekwencje podatkowe, gdyż przed nowelizacją opodatkowana była cała elektrownia wiatrowa wraz z urządzeniami, a po niej tylko części budowlane, czyli fundamenty i maszt. W Konsekwencji firmy, które zapłaciły podatek od całego wiatraka, mają prawo wystąpić o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości.
Andrzej Hałuzo argumentuje, że konstytucja pozwala na wejście w życie przepisów z mocą wsteczną jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do ochrony innych dóbr konstytucyjnych.

Gmina Świecie nad Osą wskazuje dodatkowo na naruszenie art. 167 konstytucji, czyli zasady samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Gminy wskazują też na brak rekompensaty za utracone dochody. Według Przemysława Szczepanowskiego, zastępcy wójta gminy Świecie nad Osą, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w prawie podatkowym i dochodach samorządu terytorialnego z mocą wsteczną wymaga zapewnienia gminom rekompensaty.

Źródło: portal biznesalert.pl