Poniżej zestawiono odnośniki do stron internetowych instytucji zajmujących się budynkami o znikomym zapotrzebowaniu na energię lub zerowej emisji dwutlenku węgla.

 

 

zeb_logo_name www.zeb.no Norwegia
 nfosigw_logo_name www.nfosigw.gov.pl Polska
 wis_logo_name www.is.pw.edu.pl  Polska