Nr Partner Nazwisko Stanowisko WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6
1. PW Dr inż. Andrzej Wiszniewski Kierownik projektu X X X X X X
2. Dr inż. Jerzy Sowa Kierownik naukowy X X X X X X
3. Grażyna Rogalska Księgowa X
4. Anna Komerska Sekretarz projektu X
5. Prof. dr hab. arch. Dagny Ryńska Kierownik zadania X X X X
6. Dr inż. Jerzy Kwiatkowski Kierownik zadania X X X X
7. Dr inż. Maciej Mijakowski Kierownik zadania X X X
8. Dr inż. Piotr Narowski Kierownik zadania X X X X
9. Dr inż. Joanna Rucińska Ekspert – symulacje X X X
10. Dr inż. Adrian Trząski Ekspert – systemy energii odnawialnej X X X
11. Dr inż. Piotr Bartkiewicz Ekspert – symulacje X X
12. Dr hab. inż. Piotr Pracki Ekspert – oświetlenie X X X X
13 Dr inż. Jarosław Chudzicki Ekspert – woda/ścieki X X X
14. Dr inż. Liliana Mirosz Ekspert – systemy energii odnawialnej X X X
15. Dr inż. Ireneusz Cała Ekspert – konstruktor X
16. Dr inż. Piotr Ziętek Ekspert – systemy HVAC X
17. Dr inż. Paweł Kędzierski Ekspert – systemy HVAC X
18. Dr inż. Michał Strzeszewski Ekspert – systemy HVAC X
19. Dr inż. Marian Rubik Redaktor techniczny, systemy HVAC X
20. NTNU (Sintef) Prof. Barbara Matusiak Kierownik grupy ekspertów norweskich X X X X X
21. Prof. Inger Andresen Ekspert – efektywność energetyczna X X X X
22. Prof. Arild Gustavsen Ekspert – budynki nZEB X X X X
23. Karin Buvik Ekspert – architektura budynku X X X X
24. Claudia Moscoso Ekspert – oświetlenie nat. X X X X
25. Veronika Zaikina Ekspert – oświetlenie  X X X X X
26. Inni Dr inż. arch. Anna Maria Tofiluk Projektant X
27. arch. Danuta Szubert-Klinowska Projektant X
28. Andrzej Rajkiewicz Ekspert finansowy X X
29. arch. Urszula Koźmińska Projektant,
Ekspert – wizualizacje
X
30. Anna Oniszk – Popławska Ekspert – estetyzacja rozwiązań energetycznych X
31. Dr inż. Urszula Błaszczak Ekspert – oświetlenie X X
32. Dr inż. arch. Maria Ludwika Lewicka Ekspert – konserwacja zabytków X
33. Dr inż. arch. Kinga Zinowiec-Cieplik Ekspert – architekt krajobrazu X