Szkolenie dla polskich specjalistów dotyczące modernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu blisko zero-energetycznego

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj prosimy przesłać na adres szkolenia@kodnzeb.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza na cykl szkoleń, na których zostanie przedstawiony aktualny stan wiedzy dotyczący modernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu blisko zero-energetycznego. Szkolenia poprowadzone zostaną jesienią 2016 w różnych miastach Polski. Informacje, które będą wygłoszone w trakcie szkolenia, są wynikiem współpracy Politechniki Warszawskiej i Norwegian University of Science and Technology z Trondheim, polegającej na transferze norweskich technologii do Polski.Serdecznie zapraszamy polskich specjalistów z branży budowlanej: inżynierów, architektów, projektantów, nauczycieli akademickich, ekspertów z zakresu oszczędności energii i auditingu energetycznego.

Szkolenia zostaną poprowadzone przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce: Politechniką Białostocką, Politechniką Łódzką Politechniką Krakowską, Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim. Przewidziane są twa typy szkoleń w zależności od specjalizacji uczestników. Jedno skierowane w większym stopniu do ekspertów z zakresu oszczędności energii i auditingu energetycznego oraz specjalistów od projektowania instalacji budowlanych – panel energetyczno-budowlany. Drugie skierowane do architektów i inżynierów o specjalnościach budowlanych – panel architektoniczno-budowlany. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem i harmonogramem w tabeli poniżej. 

Pierwsze szkolenie o tematyce skierowanej w głównej mierze do instalatorów odbędzie się w Warszawie w dniu 07.10.16 w godzinach 9-17, zaś szkolenie, które zainteresuje zwłaszcza architektów – w dniu 14.10.16 w godzinach 9-17. Oba odbędą się na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (ul. Nowowiejska 20, Warszawa). Pozostałe szkolenia odbędą się w różnych ośrodkach naukowych i jednostkach organizacyjnych w różnych miastach Polski. Terminy kolejnych szkoleń zostaną ogłoszone na stronie projektu w tabeli poniżej.

Harmonogram szkoleń:

Data Panel Organizator Miejsce
07.10.2016 Energetyczno-budowlany Politechnika Warszawska Warszawa
14.10.2016 Architektoniczno-budowlany Politechnika Warszawska Warszawa
25.10.2016 Energetyczno-budowlany Politechnika Łódzka, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Łódź
I część 22.11.2016

II część 29.11.2016

Architektoniczno-budowlany Politechnika Łódzka, Łódzka Okręgowa Izba Architektów

Szkolenia odbędą się w godzinach 16:30-20:00

Łódź
 18.11.2016 Architektoniczno-budowlany Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Kraków
 23.11.2016 Energetyczno-budowlany Politechnika Krakowska Kraków
 24.11.2016 Energetyczno-budowlany Politechnika Białostocka Białystok
 08.12.2016 Energetyczno-budowlany Politechnika Wrocławska Wrocław
 02.12.2016 Energetyczno-budowlany Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oddział Gliwice Kraków
 09.12.2016 Energetyczno-budowlany Uniwersytet Warmińsko – Mazurski Olsztyn

 

W programie m.in.:

 • Koncepcja budynku nZEB – definicja, przykłady, finansowanie,
 • Bryła i fasada budynku, rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach nZEB,
 • Rozwiązania architektoniczne stosowane w budynkach nZEB,
 • Prowadzenie procesu projektowego dla budynków typu nZEB –  z punktu widzenia architekta,
 • Rozwiązania projektowe dla dwóch istniejących budynków Politechniki Warszawskiej,
 • Nowoczesne materiały i technologie budowlane,
 • Bilans energetyczny budynku nZEB,
 • Systemy i instalacje wewnętrzne budynku,
 • Systemy zasilania budynku w energię, niekonwencjonalne źródła i OZE,
 • Systemy oświetleniowe w budynkach nZEB,
 • Automatyka i sterowanie,
 • Integracja systemów.

Dokładny program szkolenia zostanie przesłany do uczestników drogą mailową.

Prelegenci szkolenia:

Ze strony Politechniki Warszawskiej Partnerzy z polskich jednostek naukowych
dr inż. Andrzej Wiszniewski

dr inż. Jerzy Sowa

prof. dr hab. arch. Elżbieta Ryńska

dr inż. Jerzy Kwiatkowski

dr inż. Maciej Mijakowski

dr inż. Piotr Narowski

dr inż. Piotr Bartkiewicz

dr inż. Joanna Rucińska

dr inż. Adrian Trząski

dr inż. Piotr Pracki

dr inż. Jarosław Chudzicki

dr inż. Liliana Mirosz

dr inż. arch. Anna Tofiluk

arch. Danuta Szubert-Klinowska

arch. Urszula Koźmińska

mgr inż. Anna Oniszk – Popławska

dr hab. inż. arch. Dariusz Heim

dr inż. Eliza Szczepańska-Rosiak

dr hab. inż. prof. PK Tomasz Kisilewicz

dr inż. Małgorzata Fedorczak – Cisak

dr inż. arch. Marcin Furtak

dr inż. Wiesław Sarosiek

dr inż. Beata Sadowska

prof. hab. inż. Henryk Nowak

dr inż. Łukasz Nowak

mgr inż. Krzysztof Szymański

dr inż. Tomasz Steidl

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń

dr hab. inż. prof. UWM Robert Wójcik

dr inż. Piotr Kosiński

 

Nabór uczestników

Serdecznie prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na poniższy adres mailowy: szkolenia@kodnzeb.pl.Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Otrzymanie mailowego potwierdzenia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.

 

Więcej informacji na temat szkoleń: 

dr inż. Andrzej Wiszniewski

Kierownik Projektu

Andrzej.wiszniewski@is.pw.edu.pl

lub

mgr inż. Anna Komerska

Sekretarz projektu

Anna.komerska@is.pw.edu.pl

 


Szkolenie dla polskich ekspertów w zakresie modernizacji budynków do standardu niemal zero energetycznego

W dniach 6 i 8 czerwca 2016 r. w Warszawie w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się dwudniowe seminarium dla polskich specjalistów z kilku ośrodków akademickich w Polsce prowadzone przez  norweskich partnerów projektu. Zadaniem seminarium było przekazanie wiedzy zdobytej przez specjalistów w norweskich osobom zajmującym się zagadnieniami budynków nisko-energetycznych w Polsce, którzy będą ją upowszechniać w trakcie jesiennych kursów dla osób zainteresowanych tymi zagadnieniami w poszczególnych ośrodkach akademickich. Organizatorem seminarium był Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, we współpracy z
Norwegian University of Science and Technology (NTNU / SINTEF) z Trondheim i Oslo oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Uczestnikami seminarium, słuchaczami byli przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Śląskiej, Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska oraz Politechniki Warszawskiej.

Agenda seminarium dostępna jest tutaj.

W czasie pierwszego dnia seminarium w godzinach 9:00 – 17:00 zostało wygłoszonych siedem referatów, które obejmowały zagadnienia podstaw, definicji i standardów budynków o zerowym zapotrzebowaniu na energię lub zerowej emisji dwutlenku węgla, zintegrowanego projektowania niezbędnego w trakcie procesu projektowania lub modernizacji tego typu obiektów. W dalszej części omówiono przykłady budynków nZEB w Norwegii oraz omówiono projektowanie tego typu budynków z użyciem materiałów o niskiej emisji CO2, a także przedstawiono doświadczenia wynikające z projektowania i wznoszenia takich budynków w Norwegii.

Podczas drugiego dnia seminarium w godzinach 9:00 – 14:00 wygłoszono sześć referatów. Poruszano w nich zagadnienia oświetlenia naturalnego oraz wentylacji i jakości klimatu wewnętrznego w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię. W kolejnych referatach omawiano systemy dostawy energii w budynkach nZEB oraz wysoko sprawne systemy ogrzewania i chłodzenia budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Zagadnieniami zamykającymi seminarium były weryfikacja charakterystyk energetycznej budynków i ich komponentów w dużej skali oraz przyszłościowe niemal zero energetyczne sąsiedztwo w skali osiedli lub dzielnic mieszkaniowych miast.

Poruszane w trakcie trwania seminarium zagadnienia i problemy budownictwa niemal zero energetycznego cieszyły się dużym zainteresowaniem, co objawiało się dużą liczba pytań do prelegentów i ożywionymi dyskusjami kuluarowymi.

Na koniec seminarium jego uczestnicy otrzymali świadectwa uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym budownictwa niemal zero energetycznego.

Wszystkie prezentacje referatów wygłoszonych w trakcie seminarium  można obejrzeć i pobrać na tej stronie.

Na koniec seminarium przedstawiono założenia organizacyjne cyklu szkoleń dla ekspertów, które odbędą się jesienią 2016 roku w poszczególnych ośrodkach akademickich. Zadaniem tych szkoleń jest rozpowszechnianie wiedzy zdobytej w czasie tego seminarium.


Seminarium w NTNU i SINTEF

W dniach 11 – 14 października 2015 r. odbyła się wizyta studialna na Uniwersytecie NTNU w Trondheim oraz w Instytucie Badawczym SINTEF w Oslo. W trakcie  pobytu na Uniwersytecie NTNU odbyło się seminarium na temat budynków nZEB. Prelegentami byli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, NZEB Centre, NTNU i SINTEF. W trakcie wizyty w Oslo odbyła się praktyczna część seminarium – wizyta techniczna w budynkach spełniających kryteria NZEB (Powerhouse Kjørbo i Skattedirektoratet) i omówienie rozwiązań technicznych zastosowanych w tych obiektach. Na tej stronie można zapoznać się z prezentacjami przedstawionymi podczas seminarium w Trondheim.


Referat dr inż. Andrzeja Wiszniewskiego na konferencji „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

W trakcie IV sesji ogólnopolskiej konferencji „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, która odbyła się w 27 listopada 2015 r. dr inż. Andrzej Wiszniewski wygłosił referat pod tytułem „Rozwiązania techniczne w zakresie jakości środowiska wewnętrznego budynku zeroemisyjnego na przykładzie PowerHouse w Norwegii”, który powstał w wyniku spotkania studialnego w seminarium w NTNU i SINTEF w Norwegii w październiku 2015 r.


 

Polsko – norweska wymiana wiedzy o odnawialnych źródłach energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  był gospodarzem międzynarodowej konferencji szkoleniowej, poświęconej  odnawialnym źródłom energii. Szkolenie zorganizowane zostało w dniach 25 – 26 listopada w Gdańsku, w ramach Programu Operacyjnego PL04  „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Otwarcia konferencja dokonała ze strony polskiej – Katarzyna Reiter, Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW, zaś ze strony norweskiej – Bjørn Aulie, Dyrektor Programu z Norweskiej Dyrekcji ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE). W trakcie sesji tematycznych i paneli dyskusyjnych omawiano zastosowanie innowacyjnych technologii na wybranych przykładach przedsięwzięć inwestycyjnych. Wymieniano polskie i norweskie  doświadczenia z wykorzystania odnawialnych źródeł budownictwie, sektorze komunalnym i w przemyśle. Wiele miejsca poświęcono sposobom wsparcia produkcji odnawialnej energii z różnorodnych źródeł.

W trakcie tego wydarzenia referat na temat „Rola OZE w wypełnianiu wymagań technicznych oraz osiągnięciu standardu NZEB przez budynki użyteczności publicznej”  wygłosił do dr inż. Andrzej Wiszniewski.