WP 1 Zarządzanie projektem
Lider Zadania Dr inż. Andrzej Wiszniewski
Data rozpoczęcia

(miesiąc)

M1 Data zakończenia

(miesiąc)

M24
Partner PW NTNU Inni

 

Cele:

  • osiągnięcie naukowych, edukacyjnych i technicznych celów projektu,
  • zapewnienie spójnej i efektywnej współpracy pomiędzy wykonawcami projektu,
  • kontakty robocze z punktem kontaktowym projektu i Komitetem Sterującym.

 

Opis prac:

  1. Ogólne zarządzanie projektem (kontraktowanie zadań) (PW-PW),
  2. Powołanie Komitetu Sterującego (przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, PW-PW, NFOŚ, NTNU – 2 spotkania w trakcie projektu i komunikacja internetowa),
  3. Księgowość i administrowanie projektem (PW-PW),
  4. Nadzór nad pracami organizacyjnymi i naukowo – technicznymi (PW-PW),
  5. Przygotowanie planu promocji projektu (PW-PW i NFOŚ).

Uwaga: Prace tego zadania będą wykonane przez Wydział Inżynierii Środowiska PW we współpracy z Komitetem Sterującym Projektu.

 

Wyniki / Raporty:

D1.1: Raport (Księga robocza projektu) określający szczegółowy plan wdrożenia projektu opisujący cele, rozdział zadań i formę komunikacji.

D1.2 – 1.5. Sprawozdania okresowe z wykonanych prac M6, M12, M18 oraz raport końcowy M24

D1.6 – 1.9: Okresowe raporty finansowe M6, M12, M18 oraz raport końcowy M24

 

Etapy kluczowe i oczekiwane rezultaty:

O1.1. Spotkanie inaugurujące projekt i konstytuujące Komitet Sterujący

O1.2. Ocena realizacji projektu po 12 miesiącach

O1.3. Ocena realizacji po 24 -miesiącach