WP 6 Rozpowszechnienie wyników projektu
Lider Zadania Dr inż. Piotr Narowski
Data rozpoczęcia

(miesiąc)

M1 Data zakończenia

(miesiąc)

M24
Partner PW NTNU Inni

 

Cele:

  • rozpowszechnienie wyników projektu,
  • integracja i wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i Europie.

 

Opis prac:

  1. zbudowanie strony internetowej projektu oraz jej administracja,
  2. udział w konferencjach naukowych i informacyjnych np. Energodom – Kraków, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Letnia Szkoła Fizyki Budowli (Wojanów), Zimowa Szkoła Fizyki Budowli – Budownictwo Ekologiczne (Szklarska Poręba), Forum termomodernizacja (Warszawa), Sustainable Buildings 2015-2017, CLIMA, Healthly Buildings i tym podobne. do uzgodnienia z Komitetem Doradczym,
  3. opracowanie artykułów i notatek prasowych do wykorzystania na stronach NFOŚiGW i stronie internetowej projektu i w materiałach informacyjnych,
  4. przygotowanie monografii – podręcznika na temat modernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu blisko zero-energetycznego,
  5. organizacja 10 kursów szkoleniowych dla profesjonalistów, w czasie których zostanie przedstawiony aktualny stan wiedzy dotyczącej modernizacji budynków użyteczności publicznej do standardu blisko zero-energetycznego,
  6. doktorat dotyczący rozwiązań efektywności energetycznej w budynkach prowadzony wspólnie z PW oraz NTNU.

 

Wyniki / Raporty:

D6.1: Plan rozpowszechniania wyników (M3).

D6.2: Kopie publikacji i prezentacji na konferencjach (M12, M18, M24).

D6.3: Książka na temat modernizacji budynków do standardu zero-energetycznego (M18, M24).

D6.4: Raport końcowy z rozpowszechniania wyników (M24).

D6.5: Doktorat dotyczący rozwiązań efektywności energetycznej w budynkach prowadzony wspólnie przez pracowników Politechniki Warszawskiej i NTNU

 

Etapy kluczowe i oczekiwane rezultaty

O6.1 Uruchomienie strony internetowej projektu

O6.2 Przygotowanie książki na temat modernizacji budynków do standardu zero-energetycznego