Budynek zamieszkania zbiorowego zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Mochnackiego 12. W budynku mieści się Dom Studencki dla 151 studentów Politechniki Warszawskiej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3366 m2, kubatura 9562 m3. Budynek został wybudowany w roku 1956 w konstrukcji murowanej, przykrytej stropodachem. Jest to budynek 3 piętrowy, podpiwniczony. W roku 1979 przeprowadzono remont wnętrza zamieniając korytarzowy układ pokoi na segmenty składające się najczęściej z:

 • dwóch pokoi dwuosobowych oraz części do przygotowywania posiłków i łazienki (umywalka i natrysk),
 • pokoju jednoosobowego z częścią do przygotowywania posiłków i łazienki (umywalka i natrysk).

Ponadto na każdym piętrze znajdują się ogólnodostępne kuchnie oraz łazienki i wc.

W roku 1989 wykonano remont dachu wraz z ociepleniem stropodachu. Następnie w roku 1996 wymieniono wszystkie okna na szczelne o szacowanym współczynniku U = 2,0 W/m2/K. Ściany zewnętrzne są wykonane z cegły bez warstwy izolacyjnej, szacunkowy współczynnik przenikania ciepła wynosi od 0,90 do 2,02 W/m2/K. Budynek wyposażony jest w instalacje:

 • centralnego ogrzewania (grzejniki płytowe częściowo żeliwne, bez zaworów termostatycznych) zasilaną z węzła cieplnego miejskiej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanego w sąsiednim budynku,
 • zimnej i ciepłej wody, ciepła woda przygotowywana centralnie w zasobnikach zasilanych z węzła cieplnego miejskiej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanego w sąsiednim budynku, brak indywidualnego opomiarowania zużycia wody, instalacja wyposażona w standardowe baterie czerpalne,
 • elektryczną z przyłącza niskiego napięcia krajowego systemu energetycznego, oświetleniową – świetlówki w oprawach rastrowych, wentylacji naturalnej obejmującej wszystkie pomieszczenia, częściowo nieskutecznej ze względu na szczelne okna i brak nawiewników powietrza,
 • wentylacji mechanicznej – wyłączonej z użytkowania – ogólnodostępnych kuchni na piętrach,
 • gazową (tylko kuchnie ogólnodostępne),
 • kanalizacyjną.

W budynku nie ma instalacji klimatyzacyjnej oraz zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych. Budynek jest użytkowany przez okres całego roku. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) liczba użytkowników spada o około 20% w stosunku do pozostałej części roku. Obecnie budynek jest bardzo energochłonny, szacunkowe wskaźniki zapotrzebowania na energię końcową na poszczególne potrzeby wynoszą:

 • energia cieplna na potrzeby ogrzewania ok. 180 kWh/m2/rok,
 • energia cieplna na potrzeby przygotowania c.w.u. ok. 80 kWh/m2/rok,
 • energia elektryczna na potrzeby oświetlenia ok. 30 kWh/m2/rok.

Możliwe działania poprawiające standard energetyczny budynku, które zostaną rozpatrzone w trakcie realizacji projektu:

 • poprawa izolacyjności cieplnej ścian i dachu,
 • poprawa systemu c.o. (automatyczna regulacja, usprawnienie dystrybucji i pomiar ilości ciepła),
 • montaż systemu zasłon przeciwsłonecznych do kontrolowania zysków ciepła od słońca,
 • montaż systemu wentylacji ze regulowanym strumieniem powietrza oraz odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego,
 • poprawa systemu c.w.u. (przygotowanie wody oraz system dystrybucji),
 • poprawa systemu oświetlenia (np. źródła LED z czujnikami),
 • wprowadzenie opomiarowania zużycia energii elektrycznej i cieplnej na poziomie segmentu mieszkalnego,
 • wprowadzenie odnawialnych źródeł energii np. paneli PV.