Materiały szkoleniowe projektu KODnZEB

Materiały szkoleniowe w postaci pliku PDF można pobrać tutaj.

Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce 2015, Warszawa
Andrzej Wiszniewski

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, Gdańsk
Andrzej Wiszniewski

Forum Wentylacja 2016, Warszawa
Jerzy Sowa

Konferencja CLIMA 2016, Aalborg

Piotr Narowski, Maciej Mijakowski

Energy Challenges & Mechanics 2016, Inverness

Jerzy Kwiatkowski, Joanna Rucińska

Konferencja CESB 2016, Prague

Jerzy Sowa, Andrzej Wiszniewski

Konferencja CESB 2016, Prague

Anna Oniszk-Popławska, Elżbieta Dagny Ryńska

Konferencja Sustainable City 2016, Alicante

Elżbieta Dagny Ryńska, Urszula Kozmińska, Anna Oniszk-Popławska, Danuta Szubert-Klinowska, Anna Tofiluk

Konferencja SBE16, Thessaloniki
Piotr Pracki, Urszula Błaszczak
IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, Karpacz
Piotr Pracki, Urszula Błaszczak
Krajowa Konferencja Oświetleniowa 2016, Warszawa
Piotr Pracki, Urszula Błaszczak
Konferencje OKE 2016 i MSE 2016, Karpacz
Anna Tofiluk, Elżbieta Dagny Ryńska, Urszula Kozmińska, Anna Oniszk-Popławska, Danuta Szubert-Klinowska
Konferencja DOE 16, Wrocław

Andrzej Wiszniewski

3rd Energy for Sustainability International Conference – Designing Cities & Communities for the Future 2017, Funchal
Anna Komerska, Joanna Rucińska, Jerzy Kwiatkowski, Elżbieta Dagny Ryńska
SARP – strefa architekta, Warszawa
Joanna Rucińska, Jerzy Kwiatkowski
SARP – strefa architekta, Warszawa
Maciej Mijakowski
Materiały Budowlane, Warszawa
Adrian Trząski, Andrzej Wiszniewski, Anna Komerska, Jerzy Kwiatkowski
Materiały Budowlane, Warszawa
Jerzy Kwiatkowski, Joanna Rucińska, Maciej Mijakowski, Piotr Narowski
Konferencja Techniczna Chłodnictwo i Klimatyzacja 2016, Warszawa
Joanna Rucińska
Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa
Jerzy Kwiatkowski
Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa
Jerzy Sowa
Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa
Joanna Rucińska
Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa
Maciej Mijakowski
Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa
Michał Strzeszewski
Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa
Piotr Bartkiewicz
Forum Termomodernizacja 2017, Warszawa
Andrzej Wiszniewski, Jerzy Kwiatkowski
Forum Termomodernizacja 2017, Warszawa
Elżbieta D. Ryńska, Jerzy Sowa