Materiały szkoleniowe projektu KODnZEB

Materiały szkoleniowe w postaci pliku PDF można pobrać tutaj.

Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce 2015, Warszawa

Andrzej Wiszniewski

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, Gdańsk

Andrzej Wiszniewski

Forum Wentylacja 2016, Warszawa

Jerzy Sowa

Konferencja CLIMA 2016, Aalborg

Piotr Narowski, Maciej Mijakowski

Energy Challenges & Mechanics 2016, Inverness

Jerzy Kwiatkowski, Joanna Rucińska

Konferencja CESB 2016, Prague

Jerzy Sowa, Andrzej Wiszniewski

Konferencja CESB 2016, Prague

Anna Oniszk-Popławska, Elżbieta Dagny Ryńska

Konferencja Sustainable City 2016, Alicante

Elżbieta Dagny Ryńska, Urszula Kozmińska, Anna Oniszk-Popławska, Danuta Szubert-Klinowska, Anna Tofiluk

Konferencja SBE16, Thessaloniki

Piotr Pracki, Urszula Błaszczak

IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4, Karpacz

Piotr Pracki, Urszula Błaszczak

Krajowa Konferencja Oświetleniowa 2016, Warszawa

Piotr Pracki, Urszula Błaszczak

Konferencje OKE 2016 i MSE 2016, Karpacz

Anna Tofiluk, Elżbieta Dagny Ryńska, Urszula Kozmińska, Anna Oniszk-Popławska, Danuta Szubert-Klinowska

Konferencja DOE 16, Wrocław

Andrzej Wiszniewski

3rd Energy for Sustainability International Conference – Designing Cities & Communities for the Future 2017, Funchal

Anna Komerska, Joanna Rucińska, Jerzy Kwiatkowski, Elżbieta Dagny Ryńska

SARP – strefa architekta, Warszawa

Joanna Rucińska, Jerzy Kwiatkowski

SARP – strefa architekta, Warszawa

Maciej Mijakowski

Materiały Budowlane, Warszawa

Adrian Trząski, Andrzej Wiszniewski, Anna Komerska, Jerzy Kwiatkowski

Materiały Budowlane, Warszawa

Jerzy Kwiatkowski, Joanna Rucińska, Maciej Mijakowski, Piotr Narowski

Konferencja Techniczna Chłodnictwo i Klimatyzacja 2016, Warszawa

Joanna Rucińska

Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa

Jerzy Kwiatkowski

Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa

Jerzy Sowa

Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa

Joanna Rucińska

Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa

Maciej Mijakowski

Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa

Michał Strzeszewski

Targi Elektrotechnika i Światło 2017, Warszawa

Piotr Bartkiewicz

Forum Termomodernizacja 2017, Warszawa

Andrzej Wiszniewski, Jerzy Kwiatkowski

Forum Termomodernizacja 2017, Warszawa

Elżbieta D. Ryńska, Jerzy Sowa

Rynek Instalacyjny 2017, Warszawa

Jerzy Sowa

Healthy Buildings 2017 Europe, Lublin

Maciej Mijakowski, Urszula Koźmińska, Jerzy Kwiatkowski, Joanna Rucińska, Jerzy Sowa

Healthy Buildings 2017 Europe, Lublin

Jerzy Sowa, Justyna Noga-Zygmunt, Joanna Ugorowska

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 2017, Słok

Maciej Mijakowski, Joanna Rucińska, Jerzy Sowa, Piotr Narowski

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 2017, Słok

7. Jerzy Sowa, Justyna Noga-Zygmunt, Joanna Ugorowska